Navigation Menu+

5 bouwstenen

5 BOUWSTENEN

Om mensen weer te doen schitteren zet de begeleiding van ‘Jij Blinkt Uit’ energie gevende bouwstenen in: mental coaching, individuele begeleiding, opleiding, arenaervaringen en een omgekeerde jobbeurs.

Alle 23 activiteiten uit het traject vallen onder één van deze bouwstenen. Het zijn elk op zich beproefde bouwstenen. Door ze samen in te zetten in één traject worden ze nog sterker.

Mental coaching

In de mental coaching doet de mental coach doelgerichte en interventies. Zo maakt hij van iedere deelnemer een persoonlijkheidsprofiel op. Daarvoor gebruikt hij een wetenschappelijk onderbouwde meting of meetinstrument. Het geeft de deelnemer meer inzicht in zichzelf. Het vertelt ook aan de coach hoe de deelnemer gecoacht wil worden. Een ander meetinstrument meet de motivatie/concentratie van de deelnemer.

De metingen worden gemonitord. Een persoonlijk interactief gesprek over de resultaten van de metingen geeft de deelnemer meer inzicht in zijn persoonlijke blokkades en weerstanden en hoe hij er mee om kan gaan.

Lut Brenard, projectverantwoordelijke.

“In onze experimenteerruimte deden we beroep op Stijn Quanten, mental coach bij Koshine. Zijn aanpak bleek in ons experiment bijzonder succesvol bij werkzoekenden. Andere beproefde methodologieën of instrumenten kunnen even inzetbaar en succesvol zijn bij deze doelgroep.”

 

Opleiding

De opleiding is onmisbaar in ‘Jij Blinkt Uit’. Training in sollicitatievaardigheden en inzicht in communicatie zijn ‘evergreners’. Er is geen traject voor werkzoekenden denkbaar zonder dit soort activiteiten. In ‘Jij Blinkt Uit’ komen we echter verrassend uit de hoek. We kiezen resoluut voor een interactieve aanpak. We hanteren diverse instrumenten: film, spel, rollenspel, fysieke inspanning, een bezoek, een open opdracht, …. . Dat maakt dat de activiteiten niet alleen zinvol zijn, maar ook leuk. En meer dan dat: de effecten beklijven beter.

Individuele begeleiding

In de individuele begeleiding ligt de focus op het opstellen en opvolgen van het persoonlijk ontwikkelingsplan van iedere deelnemer. Naarmate het traject vordert drijft de begeleiding de individuele begeleiding op.

Arena-ervaringen

Tijdens de arena-ervaringen proeven de deelnemers van diverse functies, die ook in andere settings terugkomen. Het zijn concrete werkervaringen. Ze kunnen even proeven van de job om dan ook te weten of die hen al dan niet ligt.

Davy Vanhaen, communicatie- en community manager KRC Genk

“In ons experiment bij KRC deden deelnemers ervaring op in functies in de horeca, als steward, in de poetsploeg, als parkeerwachter, in een onthaalfunctie. Het zijn stuk voor stuk functies, die ook terugkomen in andere settings, bijvoorbeeld in een andere sportclub, in een tv-studio, in een cinema, …

Omgekeerde jobbeurs

De omgekeerde jobbeurs is het sluitstuk van het traject. Deelnemers presenteren zichzelf op een creatieve manier aan de bezoeker, de werkgever. Ze maken hun eigen stand. Bij de voorbereiding benutten ze alles wat ze leerden in het traject.