Navigation Menu+

Coachbaar zijn

De negen thema’s in ‘Jij Blinkt Uit!’ zijn geplukt uit de mentale begeleiding van Koshine bij topsporters.

Menu

COACHBAAR ZIJN

Iedere begeleider heeft een andere coachingsstijl, iedere coachee heeft een andere stijl van coaching nodig.

Coaching is de vorm van begeleiding die mensen in positieve zin wil veranderen. Ze is geworteld in de positieve psychologie. Letterlijk betekent coaching ‘in het spoor houden’. De aanpak legt de nadruk op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit om doelen te bereiken en succesvol te zijn.

 

De coach heeft de functie van klankbord of een tweede opinie. Hij stelt de juiste vragen. Hij stuurt niet, maar ‘houdt in het spoor’. De coach luistert, reikt feiten aan, werkt op maat van de coachee. Hij verandert van rol indien nodig.

 

Coaching was in dit traject een rode draad. Ze zit verweven in diverse activiteiten uit de opleiding, inde arena-ervaringen, in de mental coaching, in de omgekeerde jobbeurs. Het persoonlijk ontwikkelingsplan is het resultaat van de coaching.

 

Activiteiten

De POP – persoonlijk ontwikkelingsplan

 

LEREN

De POP bij ‘Jij Blinkt Uit’ is online toegankelijk, zowel voor de deelnemers als voor hun begeleiders. Het is een instrument waarbij de deelnemer een antwoord zoekt op de volgende vragen: Wat wil ik bereiken? Wat voor een werknemer wil ik uiteindelijk zijn? Wat zijn mijn persoonlijke doelstellingen en ambities? Maak ik de juiste beslissingen om die doelen te bereiken? Heb ik controle over hoe mijn loopbaan zich ontwikkelt, of laat ik veel aan toeval over? De POP maakt de zaken ook visueel. De deelnemers maken doelen voor zichzelf en schalen zichzelf in. Dat gebeurt in interactie met de coach, die daarbij ook de resultaten uit de sreenings inzet.

WAAROM

Mental coach Stijn “Deelnemers hebben een eerste keer hun POP opgemaakt op basis van de resultaten uit de screening ‘Ken jezelf’. Dat gebeurde aan het begin van het traject. We hebben de voortgang van hun POP gemonitord via de website van Koshine. Als we dan een extreme verandering zagen in de resultaten, dan gingen we daarover in gesprek.”

Begeleider Samira “Stijn werkt tijdens de individuele gesprekken dieper in op de eventuele mentale blokkades, die bij de deelnemers nog doorwerken. Wij geven input en Stijn is degene die dan aan de boom gaat schudden, die meer naar de diepte werkt, en die de deelnemers coacht om de mentale blokkade weg te werken.”

Mental coach Stijn “We hebben het traject ook afgesloten met een individueel gesprek over hun POP. De begeleiders van de groepen zijn daarin zeer belangrijk geweest. Ze staan het dichtst bij de deelnemers en weten op zich al goed hoe ver het staat met de POP.”

RESULTATEN

Begeleider Ayse “De POP is maatwerk. We houden rekening met het profiel van de deelnemer, de arbeidsattitudes, zijn randvoorwaarden én mentale blokkades. De werkpunten worden voor de deelnemer duidelijk tijdens het gesprek. Dat hij die punten zelf ontdekt is heel krachtig. Want dat maakt dat hij ook gemotiveerd is om er aan te werken. ”

Mental coach Stijn “Tijdens de jobbeurs hebben we meermaals gehoord van de deelnemers dat de POP voor hen een keerpunt is geweest.”