Navigation Menu+

De essentie

JIJ BLINKT UIT !: DE ESSENTIE

‘Jij Blinkt Uit!’ is een trajectaanpak voor versterking van de mentale weerbaarheid bij werkzoekenden.

Ze laat werkzoekenden met mentale blokkades opnieuw uitblinken. Zo vinden ze beter hun weg op de arbeidsmarkt.

Beter wil zeggen: met meer kennis over hun persoonlijkheid, hun mentale blokkades en hoe ze er mee kunnen omgaan om werk te vinden en te behouden.

De mentale blokkades van werkzoekenden kunnen divers zijn: laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, depressie. De oorzaken kunnen al even divers zijn: een moeilijke thuissituatie, scheiding, ziekte, fysieke handicap, persoonlijkheidskenmerken.

De blokkades maken dat ze misschien wel werk vinden, maar het vaak ook snel weer verliezen.

De klassieke trajectaanpak heeft bij deze werkzoekenden vaak niet het verhoopte succes. ‘Jij Blinkt Uit!’ kan wel een doorbraak betekenen voor hen.  De begeleiding werkt immers vooral aan hun mentale weerbaarheid.  Dat doet ze onder meer  via ‘mental coaching’.

De aanpak ‘Jij Blinkt Uit!’ omvat acht werkzame principes.

1)     Eén focus.

De focus in ‘Jij Blinkt Uit!’ ligt niet zozeer op ‘We moeten zorgen dat de klant werk vindt‘. De focus ligt veeleer op ‘We moeten de klant eerst sterker maken, zodat hij zelf beter werk kan vinden en behouden.’

2)     Vijf bouwstenen.

In de trajectaanpak zit een mix van bouwstenen. Het zijn de werkvormen in het traject: mental coaching, individuele begeleiding, opleiding, arenaervaringen, omgekeerde jobbeurs. Het zijn diverse invalshoeken om de mentale weerbaarheid bij de deelnemers te versterken. Het zijn beproefde bouwstenen, die gecombineerd toegepast nog sterker zijn.

3)     Negen thema’s.

Negen thema’s zijn de rode draad in ‘Jij Blinkt Uit!’.  Ze zijn geplukt uit de mentale begeleiding door Koshine bij topsporters. Pierre Denier, assistent-trainer bij KRC is peter van de thema’s. 23 activiteiten spelen in op deze negen thema’s en vallen ook onder één van de 5 bouwstenen.

de-negen

 

4)     Een magisch leeromgeving.

De leeromgeving in ‘Jij Blinkt Uit!’ moet een veilige leer- en werkomgeving zijn. Ze moet iets magisch hebben, bijna onbereikbaar zijn. Het moet een prestatieomgeving zijn, die ingezet kan worden als metafoor.

5)     Begeleiding met power.

In ‘Jij Blinkt Uit!’ zijn begeleiders nodig, die een mix van kwaliteiten inzetten om diverse rollen perfect op te nemen en bovendien ook nog optimaal teamwerk te leveren. Ze zijn het maatje van de deelnemers, vertrouwensfiguur, rolmodel én behouden tegelijkertijd de leiding.

6)     Halfopen leergroep.

In ‘Jij Blinkt Uit!’ is diversiteit heel belangrijk. Hoe gemixter de groep, hoe meer visies en invalshoeken, hoe meer de deelnemers leren van elkaar. Om te leren van elkaar is openheid heel belangrijk. Tegelijkertijd is de groep ook gesloten: deelnemen is immers een engagement en er uitstappen kan alleen maar als er een uitstroom is naar werk of opleiding.

7)     Aanvullend partnerschap.

In ‘Jij Blinkt Uit!’ is een aanvullende samenwerking nodig tussen drie organisaties: een organisatie die faciliteert, één die de leer- en werkomgeving aanreikt en één die de mental coaching op zich neemt.

8)     Doorlooptijd in balans.

De doorlooptijd in ‘Jij Blinkt Uit!’ moet verandering mogelijk maken en tegelijkertijd de spanningsboog bij de deelnemers strak genoeg houden.

In ‘Jij Blinkt Uit!’ gebruiken we deze acht principes gecombineerd én leggen we ook specifieke klemtonen in alle principes. Precies dat maakt dat ze bij werkzoekenden  met een mentale blokkade een doorbraak naar werk betekenen. Precies dat maakt dat er een verschil is met de klassieke aanpak.

De principes zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar; ze niet te scheiden. Ze zijn elk op zich wel kneedbaar. Dat maakt ‘Jij Blinkt Uit!’ bruikbaar en overdraagbaar in vele contexten. Het is dus geen keurslijf.

We ontdekten deze principes in een experimenteel traject met een groep van  19 deelnemers, in een aanvullend partnerschap met KRC Genk en Koshine.

Op deze site beschrijven we alle werkzame principes uitvoerig. We laten daarbij begeleiders en deelnemers aan het woord.

Wie liever papier heeft, kan hier de inhoud op pdf-documenten downloaden.