Navigation Menu+

Grenzen verleggen

De negen thema’s in ‘Jij Blinkt Uit!’ zijn geplukt uit de mentale begeleiding van Koshine bij topsporters.

Menu

GRENZEN VERLEGGEN

‘Out of the box’, het magische woord binnen het traject. Wat is dat nu precies? Hoe heeft dat zich concreet vertaald in de training ?

“Als we doen wat we altijd hebben gedaan, krijgen we wat we altijd hebben gekregen” . Andere paden bewandelen, minder veilige havens opzoeken, doen wat je nooit gedaan hebt. Grenzen verleggen. Het vergroot de kansen op en in het werk.

 

We stimuleerden deelnemers om grenzen te verleggen en lieten hen meer uitwegen zien met de activiteit ‘terrilwandeling’ uit de opleiding en met de arena-ervaringen. Het was ook de rode draad in de individuele coaching.

 

Activiteiten

Menu

 

 

TERRILWANDELING

 

TERRIL

Deelnemers wandelen de mijnterril van Waterschei op. Ze krijgen tijdens de fysieke inspanning een persoonlijke opdracht mee: nadenken over de vraag ’Waar wil ik staan binnen 5 jaar?’.

WAAROM

Begeleider Marc We kiezen heel bewust voor deze fysieke inspanning. Al wandelend in deze natuurlijke omgeving krijg je meer zuurstof binnen, je kan onbevangener denken. Zo maken we hun hoofd als het ware leeg voor één cruciale vraag.”

Begeleider Davy “De mijnterril staat symbool voor hard labeur, zware handenarbeid. De ouders en grootouders van sommige deelnemers hebben er veel zweet gelaten. Door te volharden in het zware werk hebben ze een mooie prestatie neergezet. De oudere deelnemers beseffen dit wel; de jongeren daarentegen veel minder. Dat maakt een beklimming van de terril al de moeite waard op zich.”

Resultaten

Begeleider Ayse “We zien dat niet iedereen dezelfde weg neemt. Sommigen lopen rechtdoor, anderen gaan al zigzaggend naar boven. Sommigen stoppen onderweg even, anderen lopen in één stuk door. Sommigen zijn echt uitgeput als ze boven komen. “

Begeleider Samira “Eerlijk gezegd zag ik er zelf ook wat tegenop. Ik vond het niet evident om naar de top te gaan. Het mooie was dat deelnemers me kwamen aanmoedigen. Zo zei Nele tegen mij: ‘Kom op, Samira, als je boven geraakt, krijg je een sigaret van mij.”

Begeleider Samira “De manier waarop de deelnemers naar boven wandelen, illustreert ook het leven. Soms gaat het vlot, soms gaat het moeilijk. Maar iedereen bereikt uiteindelijk de top, als men maar doorzet. “

Begeleider Ayse “We zagen bij de deelnemers diverse reacties. Sommigen waren gewoon blij met hun overwinning. We hoorden vaak:‘Yeah, ik ben er!’. Niet iedereen had nagedacht over de vraag ‘Waar wil ik staan binnen vijf jaar?’. Voor hen was het behalen van de top de focus.”

Begeleider Lieve: “Deelnemers kwamen mij vertellen over de terrilwandeling. Bijvoorbeeld dat ze geleerd hebben dat ze ook ergens kunnen komen, ook al is het met een omweg.”

Begeleider Samira “De meeste deelnemers gaven aan dat ze niet als laatste wilden eindigen.”

Menu

 

 

ARENA-ERVARINGEN

 

HANDS

De deelnemers nemen tijdens een voetbalavond in de club KRC een taak op zich. Ze doen ervaring op in diverse functies, die ook in andere contexten terugkomen. Zo ontdekken ze welke functie hen al dan niet ligt, of ze het werkritme aankunnen, of ze er in willen groeien. Het is ook een kans om het netwerk uit te breiden.

WAAROM

Begeleider Samira: “We zagen dat de deelnemers voor een arena-ervaring nieuwsgierig waren. Ze hadden er vraagtekens bij. We zagen ook dat ze er zin in hadden. Nerveus waren ze niet echt. Dat komt omdat ze al gesterkt waren door onder andere de mental coaching en het groepsproces.’’

Begeleider Marc “Binnen een voetbalclub gebeuren er heel wat werkzaamheden voor, tijdens en na de match. We hebben hen de verantwoordelijkheid gegeven om een taak op zich te nemen in de horeca, als steward, in de poetsploeg, als parkeerwachter, in een onthaalfunctie. Het zijn concrete werkervaringen. Ze konden even proeven van de job om dan ook te weten of die hen al dan niet ligt.”

Begeleider Davy “Elke functie houdt meerdere taken in zich. Elke functie is complex. Wat ze hier leren is ook toepasbaar in een andere context. Bijvoorbeeld: stewards zijn ook nodig bij festivals, filmzalen, … .”

Resultaten

Begeleider Marc “We zagen soms weerstand bij de deelnemers voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Sommigen wilden er écht niet aan beginnen. Op zo’n moment hebben we hen geconfronteerd met de film Fish. Die maakt duidelijk dat het er om gaat dat je werk probeert leuk te maken, ook al doe je het op zich niet zo graag.”

Begeleider Samira “Ook hier zagen we dat sommige deelnemers eerder solist zijn en anderen teamplayer. De solist, die klaar was met de poets van zijn reeks stoeltjes, hield het werk voor bekeken. De teamplayer die klaar was met zijn reeks daarentegen ging spontaan de anderen helpen, die nog niet klaar waren.”

Begeleider Marc “We zagen soms ook irritatie bij deelnemers tegenover andere deelnemers, over hun gebrek aan teamgeest. Die werden door hen daar ook op aangesproken. “

Deelnemer Stefany “Ik vond de arenaervaringen heel tof om te doen. Je ontdekt inderdaad of iets past bij jou of niet. Ze doen je ook over jezelf nadenken. Zo heb ik geleerd toen ik steward was dat ik zelf veel meer in mijn handtas heb zitten dan andere vrouwen. Ik moet altijd van alles bij hebben om mij op mijn gemak te voelen. Anderen hebben dat blijkbaar niet.”

Deelnemer Hafida “De arenaervaringen waren heel fijn. Ik ben parkeerwachter geweest en heb ook in de business corner gewerkt. Vooral de positieve feedback heeft mij deugd gedaan. Als mensen vroeger zeiden dat ik hard werkte, zei ik altijd ‘Dat is toch normaal’. Nu zie ik dit als een waardering voor een sterke kant van mij.”

Begeleider Ayse “Tijdens de arena ervaringen zagen we bepaalde deelnemers erg goed met elkaar samenwerken en leren van elkaar. Zo was er Nele die Ferhat op weg hielp achter de toog. Nele kon haar ervaring doorgeven en maakte zo Ferhat zelfzekerder, die daardoor ook z’n draai achter de toog begon te krijgen.”

Menu

 

 

INDIVIDUELE BEGELEIDING

 

coach

De deelnemers gaan in gesprek met een begeleider-vertrouwenspersoon over wat hen bezighoudt in hun zoektocht naar werk. Ze leren actief en zelfstandig, op basis van eigen cases uit de dagelijkse praktijk. Ze geven sturing aan hun ontwikkeling, gesteund en gesterkt door de coaches.

WAAROM

Begeleider Lieve “Deelnemers hebben nood aan een vaste begeleider bij wie ze hun vragen, noden en problemen kunnen bespreken. Iemand die er echt is voor hen, die in hen gelooft, bij wie ze zich veilig voelen. Dat maakt hen sterker. En dat is nodig, want deelnemers zitten met mentale blokkades. Die kunnen gaan van: chaos in het leven, een moeilijke gezinssituatie, een minderwaardigheidscomplex tot depressie”.

Begeleider Ayse “We maken de deelnemers sterker voor de arbeidsmarkt. We doen dat vooral door hen bewust te maken van de positieve krachtbronnen in hun leven. Dat kan voor de ene het spelen in een band zijn, voor een ander wielrennen, zingen in een koor of vrijwilligerswerk doen.”

Begeleider Samira “In de individuele begeleiding is kort op de bal spelen zeer essentieel. Net zoals het creëren van structuur. We doen ook samen dingen, zoals vacatures opzoeken. We geven tips en trics.”

Resultaten

Begeleider Ayse “We doen hen meer inzicht krijgen in hun situatie en ondersteunen hen om hun mogelijkheden optimaal te hanteren. Echt luisteren naar hun verhaal en respect hebben voor hun beleving is daarbij heel belangrijk.”

Begeleider Lieve “We wijzen hen herhaaldelijk op hun positieve eigenschappen, die er echt zijn, maar die ze zelf niet zien. We verwijzen dan ook naar wat we gezien hebben in andere sessies en naar wat andere deelnemers over hen zeggen. Alleen door het herhaaldelijk te benoemen, gaan ze er zelf ook in geloven.”