Navigation Menu+

Half-open leergroep

HALF-OPEN LEERGROEP

De groep in een traject ‘Jij Blinkt Uit!’ heeft één belangrijk gemeenschappelijk kenmerk: iedereen vindt moeilijk zijn weg naar en op de arbeidsmarkt als gevolg van mentale blokkades.

Verder is de groep best ook erg divers. Een goede mix is belangrijk. Dat geldt voor de aard van de mentale blokkades: lager zelfbeeld, minder zelfvertrouwen, frustratie, depressie. Het geldt ook voor de oorzaken van de blokkades: moeilijke thuissituatie, scheiding, ziekte, fysieke handicap, afgewezen worden tijdens sollicitaties, … Ook een mix van opleiding, leeftijd, origine, gender en persoonlijkheid zorgt voor diversiteit.

Die diversiteit is een grote kracht. Er zitten veel invalshoeken in de groep. Deelnemers leren ook dat ze uniek zijn, ze leren omgaan met verschil. Ze leren zichzelf relativeren.

An Kempeneers, projectleider

“In ‘Jij Blinkt Uit’ is ook de diversiteit van de groep een sterke troef. Maar alle deelnemers zitten met dezelfde vraag: welke volgende stap ga ik zetten in mijn loopbaan? De verschillende invalshoeken is voor de deelnemers een rijkdom op zich. Ze kunnen heel veel leren van elkaar.”

 

Het groepsgebeuren kan een grote kracht zijn in dit traject. Daarom moet de begeleiding al vanaf de eerste samenkomst werken aan het groepsgevoel, aan openheid en vertrouwen, aan zich verbonden voelen met elkaar en met de leeromgeving. Op die manier leren in ‘Jij Blinkt Uit’ de deelnemers zeker zoveel van elkaar als van de begeleiding, als uit de context. Precies daarom mag ook het aantal deelnemers niet te hoog liggen.

Deelnemen aan het traject moet een engagement zijn. Het is geen traject waar deelnemers onderweg kunnen in- en uitstappen. Het is wel inherent aan het traject dat deelnemers vroegtijdig uit de groep stappen, omdat ze een opleiding starten of werk vinden. Dat is trouwens het ultieme doel van ‘Jij Blinkt Uit’.

Lut Brenard, projectverantwoordelijke

“In ons experiment werden deelnemers geselecteerd op basis van een intake. We kozen bewust voor een divers samengestelde groep. Dat is extra leerrijk omdat er dan diverse visies en ervaringen zijn. Diversiteit is een belangrijk criterium, maar kan natuurlijk vele vormen aannemen. Naast de diversiteit is ook de groepsgrootte relevant. Een twintigtal is mooi omwille van de invalshoeken en is goed werkbaar voor de begeleiding. “