Navigation Menu+

Ken jezelf

De negen thema’s in ‘Jij Blinkt Uit!’ zijn geplukt uit de mentale begeleiding van Koshine bij topsporters.

Menu

KEN JEZELF

Hoe zien de deelnemers zichzelf en hun omgeving? Hoe hebben zij zichzelf op een andere manier leren ontdekken?

Soms lopen we in de zoektocht naar een job vast. We doen steeds dezelfde negatieve ervaringen op, lopen dezelfde frustraties op of komen dezelfde barrières tegen. Om daar ook weer uit te geraken is het nodig dat we weten waarom dit gebeurt.

Het thema ‘Ken jezelf’ heeft veel aandacht gekregen in dit traject. De mental screening resulteerde voor iedere deelnemer in een persoonlijk mentaal paspoort. Tijdens de opleiding kregen de deelnemers zicht op hun ‘kernkwaliteiten’, ‘communicatievaardigheden’, hun sterke eigenschappen via hun ‘succesverhalen’ en de bij hen passende jobs via de ‘beroepentest’.

Activiteiten

Menu

 

 

SCREENING EN FEEDBACK OVER DE SCREENING

 

feedback

Deelnemers vullen een vragenlijst in en ontdekken zo hun persoonlijkheidsprofiel en motivatie. Nadien heeft de mental coach een persoonlijke gesprek over de resultaten van de screening. Het resultaat geeft de begeleider ook wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoe de deelnemer gecoacht wil worden.

WAAROM

Mental Coach Stijn “ We doen meerdere screenings. In een eerste gaan we op zoek naar hun persoonlijkheidsprofiel. Zo weten we ook welke coaching stijl bij hen past. In een tweede screenen we hen op motivatie.”

Begeleider Lieve “De screening op profiel laat op een heel eenvoudige manier typerende kenmerken zien van de deelnemer. Is hij een artiest , rationalist, idealist of eerder een bewaker? De screening motivatie doen we meerdere keren. We zien dan van iedere deelnemer zijn evolutie. Die bespreken we tijdens de individuele gesprekken en de POP.”

Mental Coach Stijn “In de feedbacksessie geven we info over hun profiel. We maken vooral helder dat die typische kenmerken in sommige contexten een kracht zijn. We maken hen ook duidelijk dat die kenmerken ook impliceren dat ze zich in bepaalde situaties moeten aanpassen.”

Resultaten

Mental Coach Stijn “De meeste deelnemers konden zich vinden in de resultaten van de profielscreening. Het geeft hen houvast. Telkens is er ook een vergelijking met een profvoetballer. Die blijft ook altijd hangen.”

Begeleider Ayse “De deelnemers weten dat het momentopnames zijn. De feedback van Stijn is to the point en de deelnemers vinden die feedback ook zinvol. Ze vinden het fijn dat ze over de resultaten in gesprek kunnen gaan met Stijn.

Begeleider Samira “De motivatiescreening hebben we meermaals gedaan. Soms was er een daling in de motivatie bij een aantal deelnemers. Wanneer die hun resultaat kregen en ze zagen die daling, begonnen ze zelf uit te leggen hoe dat kwam. Ze maakten dan duidelijk dat er privé iets aan de hand was en dat het niet lag aan de training.”

Begeleider Davy “Deelnemers vinden het fijn om meteen hun resultaten te zien. Ze leren zichzelf beter kennen. Het opent hun ogen. Ze worden zich meer bewust van de rol die het onderbewuste speelt, zeker op het negatieve denken. We zien dat ze gemotiveerd zijn om stappen te ondernemen, om te werken aan zichzelf.”

Menu

 

 

SUCCESVERHALEN

 

successtory

De deelnemers brengen in de groep om beurt een persoonlijk ‘goed-gevoel-verhaal’. De andere deelnemers benoemen de positieve eigenschappen die ze in dat verhaal horen. Deelnemers ontdekken dat ze écht succesverhalen hebben en wat de kracht daarvan is.

WAAROM

Begeleider Ayse “Het ‘goed-gevoel-verhaal’ is heel sterk. Iedere deelnemer krijgt zicht op zijn sterke kanten, op zijn bezieling, op wat hem in beweging zet. Het feit dat andere deelnemers positieve eigenschappen benoemen draagt bij tot een groter zelfvertrouwen en zelfbeeld.”

Resultaten

Begeleider Lieve “Het was goed dat we de succesverhalen pas in een latere fase in het traject programmeerden. De vertrouwensrelatie tussen de deelnemers maakte dat iedereen z’n verhaal durfde te brengen in de groep. Dat maakte het ook gemakkelijker om bij elkaar de positieve eigenschappen te benoemen. Ze konden die eigenschappen ook illustreren met wat ze bij de verteller gezien hadden tijdens eerdere activiteiten uit het traject.”

Begeleider Samira “We hebben hier twee sessies aan gewijd. De deelnemers die zich thuis op de opdracht hadden voorbereid, kwamen aan bod tijdens de eerste sessie. De anderen volgden in de tweede. Het waren deelnemers, die dachten dat hun verhaal niet goed was. De verhalen van de anderen hebben hen over de streep getrokken.”

Begeleider Ayse “Na de les hadden we heel veel energie. We moesten niet veel trekken en sleuren. De eigenschappen kwamen heel spontaan. Het gaf ons energie en er was een positieve sfeer en heel veel enthousiasme.”

Begeleider An “De bevestiging die de deelnemers kregen van anderen deed sommigen glunderden; ze straalden fierheid uit. Anderen waren echt verrast dat ze zoveel goede eigenschappen bleken te hebben. Hun zelfvertrouwen en zelfbeeld groeide aanzienlijk door deze sessie.”

Begeleider Lieve “Sommige deelnemers waren verrast dat in hun verhaal zoveel positieve eigenschappen naar boven kwamen.”

Deelnemer Hatice “Ik durf mijn positieve eigenschappen nu sneller te benoemen.”

Deelnemer Annette “Ik vond het leuk om de positieve eigenschappen te horen en te lezen, maar het was ook heel snel weer weg. Ik merk dat ik die positieve eigenschappen nog niet durf te benoemen. Ik heb het nog vaak nodig om positieve dingen te horen.”

Deelnemer Dino “In een groep persoonlijke dingen vertellen was voor mij een overwinning. De groep voelde vertrouwd aan. Het was ook heel fijn om de reacties te horen. Ze gaven mij een boost. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en mijn motivatie om werk te vinden is er groter door geworden.”

Menu

 

 

BEROEPENTEST

 

keuzes

Hoe maak je een keuze voor een studie, beroep of volgende carrièrestap, als je nog niet echt weet wat je wilt? De beroepentest helpt. Deelnemers vullen een keuzetest in met vragen over vaardigheden, persoonlijkheid, kennis en interesse. Die geeft zicht op bij de hen passende jobs of opleidingen.

WAAROM

Begeleider Lieve “De beroepskeuzetest is een bijzonder waardevol instrument. Het doet de kandidaat even stilstaan, bewust worden. Het geeft zicht op zijn ambities, op zijn gewenste én mogelijke beroepen. Het resultaat is een op maat gemaakte hefboom om verdere stappen te ondernemen in de loopbaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn: meer informatie inwinnen over een bepaald beroep, of over opleidingen die toegang geven tot dat beroep.”

Begeleider Ayse “De test stimuleert bij de deelnemer ook het korte en lange termijn denken.”

Resultaten

Begeleider An “De beroepentest geeft deelnemers een zicht op de richting die ze uit willen gaan. Met de resultaten van de test moet je een gesprek aangaan met de groep. Ze werkt alleen maar mits een gedifferentieerde en maatgerichte aanpak. “

Begeleider Lieve “Uit de test blijkt dat Annette leidinggevende talenten heeft. Ze werd daarvan pas echt overtuigd als we haar voorbeelden gaven van situaties, waarin ze die talenten liet zien. Dat viel echt op in groepsactiviteiten. Daar was Annette de moederkloek.”

Deelnemer Ferhat “Uit de test blijkt dat politieagent mijn droomjob blijft. In het verleden heb ik reeds examens afgelegd, maar zonder succes. Dat heeft mijn gedemotiveerd. Door de beroepskeuzetest heb ik de draad terug opgepikt.”

Deelnemer Annette “Voor mij rolde uit de test de job van tandartsassistente. Die sluit aan bij mijn interesses en ambities. Ik heb informatie opgezocht over een passende opleiding. Eerst volg ik nog tweedekansonderwijs om zo door te stromen naar een opleiding tandartsassistente.”

Deelnemer Vincent “Door de beroepskeuzetest heb ik een plan op korte en lange termijn uitgestippeld. Het plan op korte termijn is dat ik werk zoek in de IT-branche. Het plan op langere termijn is dat ik een opleiding IT volg. Mijn digitale cv voor de jobbeurs is opgevallen bij een webdesigner. Die reactie versterkte mij in mijn plan om meteen al werk te zoeken in de IT-branche.”

Deelnemer Stefany “Ik vond het een leuke test. Ik weet nu welk beroep bij mij past of dat ik kan uitoefenen.”

Menu

 

 

KERNKWALITEITEN

 

bengellampjes

Via de kernkwadranten van Ofmann ontdekken deelnemers welke kernkwaliteiten ze hebben. Het zijn net deze kwaliteiten die maken dat ze zijn wie ze zijn. Zowel positieve als ook negatieve eigenschappen worden helder. Deze oefening helpt deelnemers om in een sollicitatiegesprek of in een CV te benoemen waar ze goed en minder goed in zijn.

WAAROM

Begeleider An “De oefening is voor velen een echte eyeopener. De deelnemers krijgen zicht op hun typerende eigenschappen. Het valt op dat ze het best lastig vinden om hun werkpunten te zien: hun valkuilen, hun irritaties of de uitdaging om de positieve eigenschap in evenwicht te houden of te brengen.”

Resultaten

Begeleider Lieve “Uit deze oefening blijkt dat het benoemen van de positieve eigenschappen nog steeds moeilijk blijft voor vele deelnemers. Vertrekken van irritaties, de ‘negatieve’ eigenschappen, ging bij hen veel vlotter.”

Begeleider Ayse “Voor sommige deelnemers was het een openbaring om te ontdekken dat het tegenovergestelde van hun goede eigenschap irritatie kan opwekken bij anderen. Voor anderen was het dan weer een ontdekking dat hun irritatie verklaart dat ze met sommige mensen minder goed kunnen opschieten.”

Deelnemer Vincent “Ik vond het een moeilijke oefening, maar wel leerrijk. Ik heb meer zicht op mijn positieve en negatieve eigenschappen gekregen.”

Menu

 

 

COMMUNICATIE & COMMUNICATIESTIJL

 

comm

Deelnemers krijgen inzicht in de verschillende niveaus van communiceren: inhoudelijk, emotioneel, interactief, … . Ze ontdekken zelf dat ze naarmate ze meer team werden anders zijn gaan communiceren, meer op het emotionele niveau.

 

WAAROM

Begeleider An “We ondervinden tijdens groepsmomenten en informele momenten dat deelnemers blijven zitten in hun comfortzone. Ze hebben frustraties opgelopen en uiten hun mening niet uit angst voor conflicten. Maar, precies hierdoor kan een situatie escaleren of ontstaan er juist conflicten. Met deze sessie krijgen ze handvatten om veilig te communiceren, zoals spreken in de ik-vorm. ”

Begeleider Ayse “ Via een heel eenvoudige test krijgen deelnemers zicht op hun communicatiestijl. Ze is voor sommigen een bevestiging, voor anderen een eyeopener.

Resultaten

Begeleider Lieve “Nadat ik het schema over ‘zender-boodschap-ontvanger’ had getoond, zijn twee deelnemers spontaan opgestaan. Ze zijn de principes van communicatie beginnen uitleggen, heel gestructureerd. Het waren twee deelnemers die weinig gemeen hadden met elkaar. Maar hier speelden ze een glansrol. Het was vuurwerk. Iedereen luisterde aandachtig. Iedereen stond paf, de begeleiders ook. Wij hebben het laten gebeuren. Het feit dat deze activiteit later in het traject kwam en er dus al een vertrouwensband was, maakte dat dit gebeurde.”

Begeleider An “Voor vele deelnemers is het een ware ontdekking dat spreken in de ik-vorm maakt dat anderen meer open staan voor wat ze zeggen en dat het misverstanden kan voorkomen.”