Navigation Menu+

Tools

TOOLS

Bedrijfsbezoek

Korte beschrijving De deelnemers gaan in groep een bedrijf bezoeken dat zo goed mogelijk aansluit bij hun verschillende wensberoepen. Zo leren ze bij over arbeidsorganisatie en cultuur van een bedrijf en zien ze hoe het er in een bedrijf echt aan toe gaat; Ze kunnen ook vragen stellen over wat een werkgever verwacht van een werknemer, wat de arbeidsvoorwaarden zijn, …
Thema Arbeidsmarktverkenning.
Toegankelijkheid Voor alle werkzoekenden.
Doelen en effecten Heel wat werkzoekenden hebben geen beeld van de verwachtingen van een bedrijf en hoe het er in het echt aan toe gaat: wat is de bedrijfscultuur, wat vindt een werkgever belangrijk, wat zijn de voorwaarden om in dit bedrijf te werken en hoe is de sollicitatieprocedure…
Tijdsduur Een dagdeel voor het bedrijfsbezoek met een korte reflectie in groep.
Groepsindeling Groepen van 8 à 20 personen.
Aandachtspunten Het is belangrijk om de deelnemers mee te geven dat dit een voorbeeld van een bedrijf is en dat het er in andere bedrijven ook anders aan toe kan gaan. Het is een eerste stap in de arbeidsmarktverkenning.
Literatuur Geen literatuur – Het is een concept uitgewerkt en toegepast door KRC-Stebo voor de training Jij blinkt uit!

De Kanskrijgers

Korte beschrijving Spelenderwijs weerbaar worden tegen vooroordelen tijdens sollicitaties? Het spel KansKrijgers geeft kwetsbare werkzoekenden concrete handvaten om lastige vooroordelen tijdens het solliciteren te herkennen en er gepast mee om te gaan. KansKrijgers is ontwikkeld voor coaches, begeleiders en leerkrachten. Het spel is interactief opgevat. Werkzoekenden transformeren tijdens het spel tot krijgers van kansen: krijgers die gaan staan voor wie ze zijn en bereid zijn te vechten voor hun kansen.
Thema Solliciteren
Toegankelijkheid Voor iedereen die wil solliciteren
Doelen en effecten Het geeft de deelnemer zicht op de lastige vooroordelen van werkgevers
Tijdsduur Ca 1 à 1,5 uur
Groepsindeling Van 2 tot 12 spelers
Aandachtspunten Even oefenen op voorhand om de spelregels onder de knie te krijgen
Literatuur http://www.stebo.be/spel-kanskrijgers-maakt-werkzoekenden-weerbaar-tegen-vooroordelen/

Feedbacksessie

Korte beschrijving Ongeveer wanneer de training halverwege is, worden de deelnemers gevraagd om deel te nemen aan feedbacksessies. Dit is één van de succeselementen van de training. De deelnemers worden op een waarderende manier bevraagd wat hun is bijgebleven, wat voor hen de succeselementen waren en waar zij het meeste hebben van geleerd. In kleinere groepjes worden de succeselementen per thema genoteerd en gedeeld met de groep: leren en delen.
Thema Leren en delen.
Toegankelijkheid Voor alle werkzoekenden.
Doelen en effecten Enerzijds worden de deelnemers bewust van wat zij tot nu toe hebben geleerd, van de verandering die er aan de gang is. Anderzijds krijgen de begeleiders handvaten aangereikt van de groep zelf om verder mee aan de slag te gaan.
Tijdsduur Een dagdeel van 3 uur
Groepsindeling Indelen in kleine groepjes van 4 à 5 personen met een totaal van 20 personen.
Aandachtspunten Cruciaal is om deze oefening niet te snel te doen. Er dienen al duidelijk resultaten geboekt te zijn op vlak van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording …
Literatuur Geen literatuur – Eigen concept. Voor de waarderende benadering verwijzen we naar de methodiek van Vuurwerkt: http://www.vuurwerkt.be/

Een eigen project uitwerken

Korte beschrijving De groep wordt in twee groepen verdeeld en uitgedaagd om een eigen project uit te werken. Iedere groep stelt zijn project voor aan de andere groep. Het thema is volledig zelf uit te kiezen. De rollen wordt onderling verdeeld. De begeleiders ondersteunen in het ter beschikking stellen van materiaal. De begeleiders observeren en koppelen hun feedback terug aan de deelnemers.
Thema Verhogen van arbeidsmarktcompetenties.
Toegankelijkheid Voor alle werkzoekenden.
Doelen en effecten Het geeft aan de begeleiding zicht op de sterktes van de deelnemers. Iedere deelnemer neemt intuïtief de rol op die het best past bij zijn persoonlijkheid en waar hij of zij het meest goesting in heeft.
Tijdsduur Twee dagdelen (één dagdeel voor de uitwerking, één dagdeel voor de presentatie.
Groepsindeling Groepen van 8 à 12 personen.
Aandachtspunten Deze oefening pas doen als de  training al wat verder is. Het is belangrijk dat er al een binding is in de groep.
Literatuur Geen literatuur – Het is een concept uitgewerkt en toegepast door KRC-Stebo voor de training Jij blinkt uit!

Het rolmodel

Korte beschrijving Een spreker die een rolmodel kan zijn voor de groep, wordt uitgenodigd. In Jij blinkt uit! hebben we gekozen voor Pierre Denier. Iemand die zich vanuit heet niets heeft opgewerkt tot vaste assist-trainer van KRC. Deelnemers krijgen een beeld van de arbeidsmarktcompetenties die nodig zijn om het zo ver te schoppen. Na de spreker wordt er gereflecteerd over de eigen situatie.
Thema Arbeidsmarktcompetenties
Toegankelijkheid Voor alle werkzoekenden.
Doelen en effecten Bewust worden van de vereiste arbeidsmarktcompetenties. Motivatie verhogen en laten zien wat mogelijk is.
Tijdsduur Een dagdeel van 3 uur
Groepsindeling Indelen in kleine groepjes van 4 à 5 personen met een totaal van 20 personen.
Aandachtspunten Een spreker kiezen die zijn verhaal overtuigend en motiverend kan brengen.
Literatuur Geen literatuur – Eigen concept.

Het kernkwadrant

Korte beschrijving:

 

 

 

 

 

 

Thema –  solliciteren en zelfbeeld.

 

 

Toegankelijkheid.

 

Doelen en effecten

 

Tijdsduur

Groepsindeling

 

Aandachtspunten:

 

Literatuur

Het kernkwadrant of het Kwadrant van Ofman is een veelgebruikt model om de kernkwaliteiten te beschrijven die bij een persoon horen. Het model is opgesteld door Daniel Ofman. Het wordt gebruikt door door sollicitanten die een goed beeld van zichzelf willen hebben. Het kernkwadrant draait om vier termen: kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. Dit zijn alle vier karaktereigenschappen of kwaliteiten en het model beschrijft hun onderlinge samenhang. Volgens Ofman horen bij iedere persoon bepaalde kernkwaliteiten. Dit zijn eigenschappen die tot de kern van een persoon horen. Het zijn de specifieke eigenschappen die een persoon kenmerken. In tegenstelling tot vaardigheden die aangeleerd zijn, zijn kernkwaliteiten dus aangeboren eigenschappen.De oefening met het kernkwadrant wordt in een loopbaantraject toegepast om de werkzoekenden een beter zicht te laten krijgen op hun positieve eigenschappen. Ze leren ook dat bepaalde negatieve eigenschappen die ze bij zichzelf ervaren ook altijd een positieve zijde hebben.De oefening is toegankelijk voor iedereen. Minder talige deelnemers dienen intensiever begeleid te worden

Via deze oefening krijgen de deelnemers een zicht op hun talenten, alsook op hun eigenschappen en leren zij deze te verwoorden in een sollicitatiegesprek.

Ca 30’ in een individueel traject; ca 1,30 in een groepsomgeving

Deze oefening kan zowel in een individueel traject, in duo’s of in een groepstraject toegepast worden

Een goede kennis van positieve en negatieve eigenschappen is vereist.

Daniel OFMAN, Hé daar. Uitgever Servire, november 2015, 256 p.